vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

                                                                                                                                                          

Výběrové řízení

                                                                                                                                                          

Společenství vlastníků jednotek ani bytová družstva nemají povinnost provádět výběrové řízení na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění, protože se nejedná o zadavatele veřejné, sektorové ani dotované podle tohoto zákona (§2 odst. 1 až 6). I tak doporučujeme provádět pořádná, přehledná a hlavně průhledná výběrová řízení, jako by tuto povinnost měli. Nikdo Vás potom nemůže obvinit z přijímání úplatků, protlačování rodinných příslušníků na vlastních zakázkách, nebo dokonce z krádeže.

                                                                                                                                                          

Péče řádného hospodáře

                                                                                                                                                          
Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

vzor výběrového řízení: