vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

SANACE OMÍTKY

                                                                                                                                                                  

Vlivy působící na konstrukci

                                                                                                                                                                  

U každé konstrukce se mění postupem času řada důležitých vlastností. V důsledku stárnutí a degradace konstrukčních materiálů se snižuje schopnost konstrukce plnit požadované funkce a vzdorovat vlivům vnějšího prostředí. Snižuje se tak míra odolnosti (spolehlivosti) jednotlivých konstrukčních prvků i celého konstrukčního systému budovy z hlediska různých funkcí a požadavků. Degradační proces je řízen přírodními zákony, určitými konstrukčními opatřeními jej lze zpomalit, nelze jej však úplně zastavit. Projevuje se postupným narušováním struktury konstrukčních materiálů (prvků a jejich styků) chemickou nebo biologickou korozí a mechanickým namáháním působícím na konstrukci nerovnoměrně a s proměnnou intenzitou. Důsledkem je, že po určité době konstrukční prvek, resp. část budovy ztrácí schopnost plnit požadovanou funkci (například vzdorovat zatížení) a dochází k poruchám (trhliny, vznik plísní aj.)

                                                                                                                                                                  

Sanace

                                                                                                                                                                       

Konstrukce bytových domů potřebují po jisté době užívání, kdy jsou vystaveny nejrůznějším vlivům, sanaci. Sanace je odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození různých částí objektu tak, aby tyto části byly uvedeny do provozuschopného stavu obnovením jejich provozní kvality, užitkovosti a bezpečnosti. Cílem sanace je zakrýt trhlinu, zamezit vnikání vlhkosti dovnitř betonu a zlepšit estetický vzhled konstrukce.