vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

                                                                                                                                                          

Kontaktní zateplovací systém

                                                                                                                                                          

Vnější kontaktní zateplovací systém nese mezinárodní označení ETICS (external thermal insulation composite systém) a skládá se z několika vrstev.

  1. Tepelná izolace – pěnový polystyren (bílý, šedý) nebo desky a lamely na bázi minerálních vláken
  2. Základní vrstva – mezivrstva na povrchu izolantu, tvořená vrstvou stěrkové hmoty a armované síťoviny
  3. Základní nátěr – před konečnou povrchovou úpravou se provádí na povrchu základní vrstvy spojovací mezivrstva tvořená nátěrem základní barvou, v některých případech penetračním lakem
  4. Konečná povrchová úprava – akrylátové, zušlechtěné minerální, silikonové nebo silikátové omítkoviny a barvy.

                                                                                                                                                          

Minerální izolace

                                                                                                                                                          

Minerální vata má řadu výhod, některé jsou dány charakterem vlastního materiálu a jiné technologií výroby.

Vlastnosti:
Minerální vata má vynikající technické a tepelně izolační vlastnosti, nepohlcuje vlhkost, lze ji umístit i do prostor s velmi vysokou relativní vlhkostí aniž by změnila svůj tvar, tvarově a objemově je stálá, je paropropustná, vodní pára prostupuje minerální vlnou téměř stejně tak dobře jako vzduchem, snadno pohlcuje zvuk, což umožňuje regulaci akustiky v interiéru, je neorganického původu a díky tomu ji nenapadají plísně, houby a bakterie, je nehořlavá, odolává teplotám nad 1000 °C více než 120 min, aniž by se roztavila, minerální vata lze komprimovat, je tedy méně nákladná na dopravu a skladování.

POŽÁRNÍ OCHRANA PŘI ZATEPLOVÁNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

                                                                                                                                                          

Expandovaný polystyren (EPS)

                                                                                                                                                          

Expandovaný polystyren je jedním z nejrozšířenějších tepelněizolačních materiálů. Základní surovinou pro výrobu EPS je zpěnovatelný polystyren, ten vzniká suspenzní polymerací styrenu.

Vlastnosti:
Nízká tepelná vodivost – vynikající tepelně izolační vlastnosti, tvarová stabilita, pevnost v tahu a ohybu, která je důležitá pro manipulaci a zpracování desek EPS a je velmi důležitá při použití EPS ve fasádních zateplovacích systémech. EPS není rozpustný ve vodě a má uzavřenou buněčnou strukturu, buňky nepohlcují téměř žádnou vodu, odolnost proti stárnutí – používání polystyrenu po dobu více než 50 let ukazuje, že jeho vlastnosti zůstávají při správném použití nezměněny a že jeho životnost je stejná nebo vyšší než životnost ostatních částí stavby, odpovídá přísným požadavkům na protipožární ochranu budov. EPS je samozhášlivý, nevytváří živnou půdu pro mikroorganismy – nehnije, neplesniví a netrouchniví. Pěnovému polystyrenu neškodí ani půdní bakterie. Nechráněný polystyren je příležitostně ohlodáván nebo poškozován zvířaty. EPS neškodí životnímu prostředí a neohrožuje vodu.

                                                                                                                                                          

Extrudovaný polystyren (XPS)

                                                                                                                                                          

Extrudovaný polystyren oproti běžnému polystyrenu EPS má lepší vlastnosti, jako větší pevnost, nenasákavost, zamezení tvorby plísní a v neposlední řadě pak jeho teplené izolační vlastnosti, kvůli kterým polystyren hlavně používáme.

Vlastnosti:
Vysoká pevnost – pro svou pevnost je extrudovaný polystyren ideální pro tepelnou izolaci zatížených podlah. Oproti běžnému podlahovému polystyrenu disponuje polystyren XPS daleko větší pevností v tlaku, dokáže odolat tlaku až 300 kPa. Při zatížení odpovídající 30 tunám na metr čtvereční se stlačí extrudovaný polystyren o pouhých 10 %. Nenasákavost – díky výrobní technologii se hrany XPS polystyrenu zacelí a díky tomu je zaručena maximální voděodolnost polystyrenu. Z tohoto důvodu jsou izolační desky XPS aplikovány ideálně v celém rozměru, tedy tak, aby nemusely být řezány a nebyla narušena jejich struktura, což by mohlo vést ke zhoršení schopnosti odolávat vlhkosti. Tepelně izolační vlastnosti – extrudované polystyreny mají hlavně funkci tepelné izolace Dále také zamezení vzniku plísní v plně uzavřených prostorách, kde může být také přebytek vlhkosti.

                                                                                                                                                          

Provětrávané fasády

                                                                                                                                                          

        

        

        

https://www.stavoblock.cz/fasadni-obklady

                                                                                                                                                          

Fenolická pěna

                                                                                                                                                          

Fenolická pěna je tepelnou izolací s extrémně nízkým součinitelem tepelné vodivosti. Používá se zejména u zateplování konstrukcí, kde je potřeba snížit tloušťku zateplovacího systému na minimum, a přitom dosáhnout co největší účinnosti tepelné izolace. Oblíbená je proto například při zateplování balkonů a lodžií, kde je počítá každý centimetr, ale také v ostěních a nadpražích oken.

Zdroj:

http://www.mineralniizolace.cz,

http://www.epscr.cz,

http://www.polystyren-extrudovany.cz,