Eurorevit

Eurorevit je název projektu společnosti Švamberk.com,SE zaměřený na pomoc
- se získáváním dotačních programů pro bytové domy
- s komplexní revitalizací bytových domů

Společnost Švamberk.com,SE (evropská akciová společnost) je díky mnoha letům zkušeností jedním z největších odborníků na problematiku bytových družstev, společenství vlastníků a jiných komplikovanějších forem bydlení v České republice. Hlavním předmětem činnosti jsou rozsáhlé regenerační projekty bytových domů včetně aktuálních dotačních titulů. V této oblasti má společnost více než 15 let zkušeností.

Zakladatel společnosti JUDr. Bohuslav Švamberk je členem České společnosti pro rozvoj bydlení, Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, Hospodářské komory České republiky a České společnosti pro jakost. Zároveň je držitelem několika významných ocenění za kvalitu a držitelem certifikátu ISO 9001.

V dnešní době spočívá činnost společnosti zejména v poradenství bytovým družstvům a společenstvím vlastníků v tom

  • proč rekonstruovat (zlepšení technického stavu domu, úspora tepla, zafixování financí)
  • co rekonstruovat (zpracování seznamu nejnutnějších oprav a stanovení cesty jak dosáhnout zlepšení stavu domu)
  • jak rekonstruovat (správný postup celé rekonstrukce včetně komunikace s vlastníky a členy družstva na shromážděních a schůzích)
  • s kým rekonstruovat (výběrová řízení na dodavatele stavby, technický dozor, projektové dokumentace, PENB, apod.)
  • kde vzít na rekonstrukci finanční prostředky (vlastní zdroje, banky, dotační programy)

Certifikáty a ocenění

czech made 2005
czech made 2007
czech made 2009
czech made 2011
czech made 2013
czech made 2017 
    cena jakost 2007                                  cena jakost 2008
    iso 2011 II                                  jso 2014 nove                                  ISO 9001 do 2018