Czech made

Značka kvality CZECH MADE spotřebiteli poskytuje jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním rizikem kvalitní výrobek nebo službu, logo této značky je garancí kvality nakupovaného zboží. Kvalita každého výrobku i služby je vždy podrobena zkoumáním nezávislé akreditované zkušebny. Značka CZECH MADE byla v roce 2002 jako jedna z prvních přijata do vládou ČR garantovaného Programu Česká kvalita. Značka má v České republice již dlouholetou tradici. Od roku 1993 je udělována pro výrobky vyráběné v rámci nejrůznějších odvětví. V roce 1995 rozšířila svou působnost a začala být udělována i za oblast služeb. Jedná se o značku komplexní, kdy na rozdíl od certifikace systémů kvality se zaměřuje i na spokojenost zákazníka.
www.ceskakvalita.cz


JUDr. Bohuslav Švamberk získal poprvé ocenění CZECH MADE v roce 2005 na ,,Projektové financování výstavby a regenerací bytových domů, tvorba projektů pro dotace, komplexní finanční poradenství“ a od této doby jej pravidelně každé dva roky úspěšně obhajuje. Od roku 2011 získává ocenění Czech made pod obchodním názvem své společnosti - Švamberk.com, SE.


Ocenění CZECH MADE předává bytovým domům, jako potvrzení o kvalitě provedené revitalizace. Klade důraz na materiály a výrobky používané v průběhu rekonstrukce, na poskytování služeb dodavatelských firem, na správný postup a koordinaci projektu po stránce technické, ekonomické i organizační a samozřejmě na celkový výsledek.

czech made

Jak lze získat ocenění CZECH MADE pro bytový dům?

Značku CZECH MADE předává domům JUDr. Bohuslav Švamberk po splnění následujících podmínek:
1 JUDr. Bohuslav Śvamberk je manažerem projektu revitalizace vašeho bytového domu
2 Jedná se komplexní revitalizaci bytového domu

  • hydroizolace spodní stavby
  • oprava statických poruch
  • výměna otvorových výpní
  • sanace omítky
  • oprava nebo přístavba lodžií
  • oprava nebo přístavba balkonů
  • zateplení budovy
  • oprava střechy
  • hromosvody
  • technické zařízení budovy (TZB)


V případě, že není nějaká oprava nutná, je potřeba doložit projektantem

3 Revitalizace bytového domu se provádí na základě projektové dokumentace a Průkazu energetické náročnosti budovy
4 Zhotovitel stavby je vybrán na základě řádného výběrového řízení
5 Průběh stavby je kontrolován technickým dozorem s příslušným vzděláním a praxí