1-123 456 789 101112-1 13-114-115-1 171618 192021 222324 252627 282930 313233 343536 373839 404142 434445 464748 49

PANEL 2013+

1 Komu je program Panel 2013+ určen?


Fyzickým a právnickým osobám na opravy a modernizace domů.

2 Jaké typy domů lze opravit z programu Panel 2013+?

Program Panel 2013+ se vztahuje na všechny typy domů - panelové, zděné i secesní. Domem se v tomto případě myslí budova s nejméně čtyřmi samostatnými byty, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, postavená na území České republiky.

3 O jakou formu podpory se v případě programu Panel 2013+ jedná?

Nízkoúročený úvěr

4 Komu lze poskytnout nízkoúročený úvěr z Programu Panel 2013+ ?

- fyzické nebo právnické osobě, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, nebo bytu v domě
- v domě, ve kterém vzniká společenství vlastníků jednotek, lze úvěr poskytnout této právnické osobě

5 Jaká je maximální výše nízkoúročeného úvěru z Programu Panel 2013+ ?

Výše úvěru nesmí přesáhnout 90% rozpočtových nákladů na opravy nebo modernizace domu uvedené v příloze A nařízení vlády 468/2012 Sb. (viz bod 6A)

6 Jaké ručení je požadováno v Programu Panel 2013+ ?

- pro SVJ - ručení dle zákona NOZ §1194 a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnímu pojištění budovy (pokud na významném počtu bytů nejsou zástavní práva nebo exekuce)
- pro BD a ostatní žadatele - zástavní smlouva k úvěrované nemovitosti a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnímu pojištění

7 Kolikrát lze využít Program Panel 2013+ na tentýž druh opravy?

Na tentýž druh opravy nebo modernizace stejných stavebních prvků domu může být úvěr poskytnut pouze jednou. To neplatí, pokud stavební prvky domu, které byly předmětem předchozí opravy nebo modernizace, již nesplňují současné požadavky stanovené právními předpisy nebo technickými normami.

8 Jaké jsou podmínky pro poskytnutí úvěru?

A Předmětem opravy nebo modernizace domu musí být opravy a modernizace uvedené v příloze A nařízení vlády 468/2012 Sb. Jsou to:

- odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby
- odstranění statických poruch nosné konstrukce
- oprava obvodového pláště a oprava styků dílců obvodového pláště
- oprava lodžií nebo balkonů včetně zábradlí, výměna původních balkonů za nové balkony nebo přebudování balkonů na lodžie i s případným zvětšením užitné plochy nového balkonu nebo lodžie v souvislosti s použitou stavební technologií
- provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště
- náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály
- opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny atd.
- vyregulování otopné soustavy
- oprava nebo výměna hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, slaboproud), zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby)

B Písemná žádost o úvěr podaná před zahájením opravy nebo modernizace domu
C Stavební práce nesmí být zahájeny dříve než Fond písemně potvrdí, že projekt v zásadě vyhovuje podmínkám notifikovaného režimu
D Dodavatelem opravy nebo modernizace domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné české technické normě ((ISO 9001)
E Opravy nebo modernizace domu jsou stavebním úřadem povoleny nebo jsou stavebnímu úřadu řádně ohlášeny, pokud stavebnímu povolení nebo ohlášení podléhají, anebo se jedná o udržovací práce nařízené podle stavebního zákona
F Úvěr je dostatečně zajištěn

9 V jakém případě nemám na úvěr nárok?

Úvěr se neposkytne na činnosti, na které byla poskytnuta podpora ze státních nebo evropských fondů

10 Jaká je výše úrokové sazby nízkoúročených úvěrů z Programu Panel 2013+ ?

Výše úrokové sazby nesmí být nižší než základní referenční sazba Evropské unie

Doba splatnosti úvěru     Výše úroku s fixací na celou dobu splácení 
Do 10 let referenční sazba Evropské unie 0,75%
10 - 20 let referenční sazba Evropské unie 0,75% + 1%p.a.
20 - 30 let referenční sazba Evropské unie 0,75% + 2%p.a.

 

11 Výhody Programu Panel 2013+

- úroková sazba zafixovaná po celou dobu splácení úvěrů
- při splatnosti do 10 let nejnižší úroková sazba na trhu
- úvěr poskytuje Státní fond rozvoje bydlení - neúčtuje žádné poplatky spojené s žádostí o úvěr, poskytnutím úvěru či správou
- úvěr je možné splatit předčasně, nebo využít mimořádné splátky a to bez sankcí
- z úvěru lze proplatit i projektová dokumentace, nebo energetický průkaz

12 Nevýhody Programu Panel 2013+

- jedná se o komplexní opravu, nelze z Programu hradit pouze dílčí opravy