Nový panel

1 Jaký byl předmět a účel podpory?

Cílem programu bylo pomocí zvýhodněných záruk k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav bytových domů

2 Kdo byl příjemce podpory?

  • fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu,
  • fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v domě
  • společenství vlastníků jednotek vzniklé v domě podle zákona o vlastnictví bytů

3 O jakou podporu se jednalo?

Jednalo se o přímou dotaci na úhradu úroků z úvěrů

4 Na jaké typy bytových domů se program Panel vztahoval?

Seznam typizovaných konstrukčních soustav realizovaných v hromadné výstavbě panelových domů:
T 1 T 09 B, T 5 B 2, T 11 B 4, T 12 VM OS, T 13 VO S, T 14 VP OS, T 15 B 60, T 16 B 70, T 17 B 70 - 360, T 20 MS Průmstav, T 22 PS 61, T 42 PS 69, T 52 PS 69/2, G 40 HK 60, G 55 HK 65, G 57 HK 69, G 58 HKS 70, G 59 HKS G, G OS 64 BP 70 OS, G OS 66 VVÚ ETA, T 01 B Larsen & Nielsen, T 02 B BANKS, T 03 B OP 1.11, T 05 B, OP 1.13, T 06 B OP 1.21, T 08 B OP 1.31, T OB-Nitra, Krajské materiálové varianty blokopanelových domů, Bytové domy postavené panelovou technologií v regionech po Sovětské armádě

5 Na jaké opravy se program vztahoval?

Část A

1 Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
2 Sanace statických poruch nosné konstrukce
3 Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště
4 Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí
5 Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště
6 Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály
7 Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd.
8 Vyregulování otopné soupravy
9 Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu

Část B

10 Výměna balkónů nebo oprava lodžií, balkonů včetně zábradlí
11 Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí
12 Zkvalitnění ústřední regulace otopné soupravy
13 Oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty
14 Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů; silnoproud, slaboproud

Část C

15 Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněným řešení, které zabezpečuje jejich ochranu před ničením vandaly
16 Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů
17 Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody
18 Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles
19 Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotních instalací a plynu
20 Oprava nebo modernizace vzduchotechniky
21 Zřízení nového výtahu anebo oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty
22 Oprava hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí

Část D

23 Instalace termosolárních panelů
24 Zasklení lodžií nebo balkónů
25 Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby
26 Oprava vnitřních stěn a stropů
27 Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných prostorách
28 Oprava komunikačních prostor
29 Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek a osvětlení
30 Měření spotřeby tepla na vytápění, spotřeby teplé užitkové vody, spotřeby studené vody
31 Náhrada rozvodů plynu pro vaření za rozvod elektřiny
32 Modernizace rozvodu teplé užitkové vody, zejména pákové baterie, izolace stoupacího potrubí, bytový vodoměr teplé užitkové vody
33 Změny dispozičního řešení bytu
34 Bytové mezonetové nástavby při sloučení bytu v nejvyšším podlaží
35 Projektové práce, projektová dokumentace
36 Statický posudek
37 Revize technického zařízení budov
38 Získání průkazu splnění požadavků hospodárné spotřeby energie na vytápění“.